Author Archives: suchart

วนอุทยานชะอำ

ขยับเข้าใกล้หัวหินกันมาอีกสักหน่อย ขอแนะนำอีกหนึ่งแหล่ง

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

วนอุทยานเขานางพันธุรัต ตั้งอยู่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังห

น้ำตกทอทิพย์

น้ำตกทอทิพย์ เป็นน้ำตกที่อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชา

วัดพระพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่ ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแซง

วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง หรือวัดเทพปราสาทศิลาแลง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าร